FARAW

FARAW_LONG_RGB_3C_small

FARAW (Facilitating Articulation and Reflection about Work) v prevodu pomeni olajšano artikulacijo in razumevanje delovnih procesov, je dvoletni projekt financiran v okviru projekta “prenosa inovacij”, sheme v okviru programa Leonardo-da-Vinci. Njen cilj je prenos metodologije in orodja za artikulacijo in reševanje zapletenih delovnih procesov in pridobivanje kompetentnosti pri uvajanju teh instrumentov v operativnih delovnih okoljih. 10 partnerjev iz Avstrije, Češke, Finske, Nemčije, Madžarske, Nizozemske, Španije in Slovenije s področja poklicnega usposabljanja na proizvodnem sektorju ter sektorju zdravstvene nege mora usvojiti in prenesti obstoječe instrumente in orodja na svojo lokalno raven.

 

Comprehand je novo orodje, namenjeno za zajemanje podatkov, predstavitev in usklajevanje znanja o delu in vlogi človeka v poslovnih procesih. Usmerjeno je k ljudem, ki niso usposobljeni za modeliranje poslovnih procesov, vsakemu pa omogoča vizualno predstavitev lastnega pogleda na delovni proces. Upoštevajoč delovne izkušnje in medsebojne stike s sodelavci, je uspešna komunikacija ob in o delu precej pogojena s poznavanjem delovnega procesa. Ker se zavedamo lastnih delovnih praks in vmesniki do sodelavcev je predpogoj za uspešno komuniciranje v in okoli delovnega procesa. Odziv na zaznavanje posameznika pri njegovih delovnih aktivnostih je prvi korak  odkrivanja potencialov za izboljšave in optimizacije (individualno učenje). Sposobnost prikaza posameznikovega pogleda na delovni proces je veščina, ki daje velik prispevek pri izboljšavah delovnih procesov na medosebni ravni (organizacijsko učenje). Comprehand cilja na poenostavljanju uvajanju teh aktivnosti na vseh ravneh organizacije.