FARAW

 

Het project FARAW (facilitating, Articulation and Reflection about Work) is een Transfer of Innovation project van 2 jaar binnen het Leonardo da Vinci programma, met 9 Europese landen.

Doel van het project is het verbeteren van de integratie tussen beroepsonderwijs en werkveld. Dit wordt bereikt door een methodiek die door middel van rollenspelen studenten leert hun werkzaamheden te beschrijven en werkprocessen in het beroepenveld te benoemen.

FARAW maakt studenten bewust van de grotere context en dat men in werkprocessen van elkaar afhankelijk is.

Voordelen voor studenten:

-Beter begrip hoe hun werk verbonden is met de anderen                                                             -Leren denken in modellen om problemen te identificeren of oplossingen te ontwikkelen     -Communicatievaardigheden verbeteren                                                                                        -Meer kennis en begrip van werkprocessen

Voordelen voor docenten:

-Een methode die zowel specifieke beroepsvaardigheden ontwikkeld als ook generieke  vaardigheden                                                                                                                           -Het niveau en de voortgang van de individuele student kunnen beoordelen                           -Zelf ontwikkelde modellen gebruiken voor verduidelijking van bealngrijke elementen in een werkproces, communicatie en samenwerking                                                                             -Ontwikkelde modellen gebruiken voor follow-up, zowel on-als offline