FARAW-hanke

FARAW_LONG_RGB_3C_small

FARAW (Facilitating Articulation and Reflection about Work) on kaksivuotinen Leonardo da Vinci Transfer of Innovation -hanke. Hankkeen tavoitteena on välittää tietoa menetelmistä, joiden avulla selitetään ja kuvataan monitahoisia käytännön työtilanteita. Hankkeessa on mukana kymmenen eurooppalaista ammatillista koulutusta järjestävää organisaatiota sekä teollisuus- että terveydenhoitoalalta. Osanottajamaita ovat Itävalta, Tsekit, Suomi, Saksa, Unkari, Alankomaat, Slovenia ja Espanja. Hankkeen aikana osanottajat perehtyvät menetelmiin ja soveltavat niitä omalla alallaan.

Comprehand on työkalu, jonka avulla kuvataan ja esitetään erilaisia työtilanteita. Comprehand-menetelmän avulla työntekijät oppivat viestimään siitä, miten he työskentelevät ja kommunikoivat toistensa kanssa. Ymmärtäessään työprosessit, viestinnän ja niiden vaikutuksen muiden työhön on työntekijän mahdollista myös oppia havaitsemaan tilanteet, joita tulee kehittää ja parantaa (yksilöllinen kehittyminen). Yhteisöllistä oppimista tapahtuu, kun tietoa ja ymmärrystä jaetaan yhdessä. Comprehandin tavoitteena on lisätä tämänkaltaista oppimista kaikilla työyhteisön tasoilla.